Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên không chuyên tiếng Anh

Thông báo số 1035/TB-ĐHNN ngày 30/8/2019 của Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội về lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên không chuyên tiếng Anh trong Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2019 - 2020


>>> Xem hoặc tải lịch thi tại đây 

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN