Trang Đào tạo đại học
 
Nộp đơn xin hoãn thi học kỳ II năm học 2018-2019

Công văn số 1353/ĐHKT-ĐTĐH v/v nộp đơn xin hoãn thi học kỳ II, năm học 2018-2019


Căn cứ công văn 1007/TB-ĐHKT ngày 24/4/2019 của trường Đại học Kinh tế về việc lịch thi học kỳ II năm học 2018-2019, Phòng Đào tạo quy định việc nộp đơn xin hoãn thi của sinh viên do bị trùng lịch thi và sinh viên hoãn thi vì lý do sức khỏe cụ thể như sau:

1. Đối với sinh viên xin hoãn thi do bị trùng lịch thi:

- Nộp đơn theo mẫu quy định tại phòng 504 nhà E4 - trường Đại học Kinh tế (đối với sinh viên học bằng kép bị trùng lịch thi phải có xác nhận lịch thi có dấu đỏ của phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại Ngữ, trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, Khoa Luật)

- Thời gian : ngày 22, 23/5/2019 và trả lời đơn ngày 30/5/2019

2. Đối với sinh viên xin hoãn thi vì lý do sức khỏe:

- Nộp đơn kèm theo sổ khám bệnh và hóa đơn tiền viện phí của cơ sở khám bệnh sau ngày thi của môn xin hoãn thi 1 ngày .

- Địa điểm nộp: Phòng 504 nhà E4 - trường Đại học Kinh tế.

 Kính đề nghị Viện QTKD và các Khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

 

Download Công văn tại đây>>> 

 


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN