Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi kỳ thi phụ (Khóa QH-2018-E) Học kỳ II năm học 2018-2019

Công văn số 1968/ĐHKT-ĐTĐH ngày 09/07/2019 về việc Lịch thi kỳ thi phụ Học kỳ II năm học 2018-2019


Căn cứ vào danh sách sinh viên thi kỳ thi chính đợt từ ngày 1/7/2019 đến ngày 5/7/2019 xin hoãn thi học kỳ II năm học 2018-2019, trường Đại học Kinh tế thông báo lịch thi kỳ phụ cho sinh viên xin hoãn thi (có danh sách kèm theo).

Thời gian, địa điểm: cụ thể theo danh sách đính kèm.

Đề nghị Viện QTKD và các Khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 504 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3.754 7506 (524)

 
>> Download công văn tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN