Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi học phần sinh viên xin học bổ sung Học kỳ II, năm học 2018-2019

Thông báo số 1967/TB-ĐHKT ngày 09/07/2019 về lịch thi học phần sinh viên xin học bổ sung Học kỳ II, năm học 2018-2019


Căn cứ vào lịch trình đào tạo, căn cứ thời khóa biểu học phần Thương mại quốc tế và Công ty xuyên quốc gia mở bổ sung học kỳ II năm học 2018-2019; Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch thi cụ thể như sau:

Mã SV

Họ tên

Mã HP

Tên HP

Ngày thi

Ca Thi

Phòng Thi

13050037

Nguyễn Thành Sơn

INE3008

Công ty xuyên quốc gia

16/7/2019

2

406 E4

13040843

Nguyễn Cho Uyên

INE3001

Thương mại Quốc tế

16/7/2019

2

406 E4

 

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 504 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 024.3754.7506 (524)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN