Trang Đào tạo đại học
 
Nộp đơn xin hoãn thi học kỳ I năm học 2019-2020

Thông báo số 3415/ĐHKT-ĐTĐH ngày 22/11/2019 về việc nộp đơn xin hoãn thi học kỳ I, năm học 2019-2020


Căn cứ vào công văn 3362/TB-ĐHKT ngày 15/11/2019 về việc lịch thi học kỳ I năm học 2019-2020; phòng Đào tạo quy định về việc nộp đơn xin hoãn thi đối với các sinh viên bị trùng lịch thi cụ thể như sau:

- Nộp đơn theo mẫu quy định tại phòng 504 nhà E4 – Trường Đại học Kinh tế (đối với sinh viên học bằng kép bị trùng lịch thi phải có xác nhận lịch thi có dấu đỏ của phòng Đào tạo của trường ĐH Ngoại Ngữ, trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, Khoa Luật)

- Thời gian nộp: ngày 28, 29/ 11/ 2019 và trả lời đơn ngày 10/12/2019

Đề nghị viện QTKD và các Khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

 
Download Thông báo tại đây>>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN