Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2019-2020

Thông báo số 3362/TB-ĐHKT ngày 15/11/2019 về việc Lịch thi học kỳ I năm học 2019-2020


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2019-2019 cụ thể như sau:

1. Lịch thi: Từ ngày 16/12/2019 đến 27/12/2019

2. Địa điểm thi: Khu giảng đường Việt Úc, Khu Giảng đường CSS, Khu Hồ Tùng Mậu – ĐH Kinh tế

3. Phòng thi chi tiết: Được thông báo trên Cổng thông tin ĐHQGHN từ ngày 04/12/2019. (Đề nghị sinh viên lưu lại lịch thi của mình tránh trường hợp Cổng thông tin ĐHQGHN bị lỗi không xem được lịch thi)

Địa chỉ truy cập: www.daotao.vnu.edu.vn -> Xem lịch thi

Hoặc : www.ueb.vnu.edu.vn -> Đào tạo -> Cổng thông tin ĐHQGHN -> Xem lịch thi

Lưu ý : Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 20 phút, sinh viên phải có thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh mới được vào phòng thi.

4. Quy chế thi: Xem trên cổng thông tin ĐHQGHN

5. Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 504 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3.754 7506 (524)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN