Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi kỳ thi phụ (công bố đợt 2) Học kỳ I năm học 2019-2020

Công văn số 4074/ĐHKT-ĐTĐH ngày 30/12/2019 về việc Lịch thi kỳ thi phụ (công bố đợt 2) Học kỳ I năm học 2019-2020


Căn cứ vào danh sách sinh viên xin hoãn thi bổ sung học kỳ I năm học 2019-2020, trường Đại học Kinh tế thông báo lịch thi kỳ phụ cho sinh viên xin hoãn thi bổ sung (có danh sách kèm theo).

Thời gian, địa điểm: cụ thể theo danh sách đính kèm.

Đề nghị Viện QTKD và các Khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 504 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3.754 7506 (524)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN