Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi học kỳ II năm học 2019-2020

Thông báo số 1091/TB-ĐHKT ngày 15/05/2020 về việc lịch thi học kỳ II năm học 2019-2020


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo lịch thi học kỳ II năm học 2019-2019 cụ thể như sau:

1. Lịch thi:

1.1. Các học phần Lý luận chính trị: theo công văn 83/TTKT-ĐG&CNKQ ngày 8/5/2020 về lịch thi các học phần lý luận chính trị học kỳ II năm học 2019-2020.

1.2. Các học phần tổ chức thi tập trung : từ ngày 24/6/2020 đến ngày 03/07/2020.

1.3. Các học phần làm bài tập lớn (danh sách kèm theo).

2. Địa điểm thi: Khu giảng đường Việt Úc, Khu Giảng đường CSS, Khu Hồ Tùng Mậu – ĐH Kinh tế

3. Phòng thi chi tiết: Được thông báo trên Cổng thông tin ĐHQGHN từ ngày 01/06/2020. (Đề nghị sinh viên lưu lại lịch thi của mình tránh trường hợp Cổng thông tin ĐHQGHN bị lỗi không xem được lịch thi)

Địa chỉ truy cập: www.daotao.vnu.edu.vn -> Xem lịch thi

Hoặc : www.ueb.vnu.edu.vn -> Đào tạo -> Cổng thông tin ĐHQGHN -> Xem lịch thi

Lưu ý : Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 20 phút, sinh viên phải có thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh mới được vào phòng thi.

4. Sinh viên bị trùng lịch thi : Sinh viên nộp đơn xin hoãn thi theo mẫu quy định tại phòng 401 nhà E4 – trường Đại học Kinh tế (đối với sinh viên học bằng kép lịch thi phải có chữ ký và đóng dấu xác nhận của trường học ngành 1). Thời gian nhận đơn từ ngày 15/6/2020 đến ngày 17/06/2020.

5. Quy chế thi: Xem trên cổng thông tin ĐHQGHN

6. Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 401 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3.754 7506 (524)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN