Trang Đào tạo đại học
 
Thay đổi thời gian ca thi 2 Học kỳ I năm học 2020-2021

Công văn số 3909/ĐHKT-ĐT ngày 15/12/2020 về việc thay đổi thời gian ca thi 2 học kỳ I năm học 2020-2021


Căn cứ công văn 3339/TB-ĐHKT ngày 4/11/2020 về lịch thi học kỳ I năm học 2020-2021 (đợt 1) bậc đào tạo Đại học,

Do qui mô giảng đường Hồ Tùng Mậu, trường Đại học Kinh tế thay đổi thời gian thi ca 2 của lịch thi bắt đầu từ 9h30’ sang bắt đầu từ 10h00’.

Đề nghị Viện QTKD và các Khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 401 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3.754 7506 (315)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN