Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên xin hoãn thi học kỳ I năm học 2020-2021

Thông báo số 3722/TB-ĐHKT ngày 08/12/2020 về việc danh sách sinh viên xin hoãn thi học kỳ I năm học 2020-2021


Căn cứ công văn 3339/TB-ĐHKT ngày 04/11/2020 về thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2020-2021 (đợt 1) bậc đào tạo đại học; Căn cứ đơn xin hoãn thi của sinh viên, trường Đại học Kinh tế thông báo danh sách sinh viên nộp đơn xin hoãn thi, và các học phần sinh viên được hoãn thi (danh sách kèm theo).

Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách trên theo dõi lịch thi kỳ thi phụ học kỳ I năm học 2020-2021 để tham gia đầy đủ, đúng thời gian và địa điểm qui định.

Chi tiết liên hệ:

Vũ Thị Ngọc Châu, Phòng Đào tạo, Phòng 401 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: (024) 3.754 7506 (máy lẻ 315)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN