Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi bổ sung - học kỳ I năm học 2020 - 2021 bậc đào tạo đại học

Thông báo số 3562/TB-ĐHKT ngày 25/11/2020 về việc lịch thi bổ sung - học kỳ I năm học 2020 - 2021 bậc đào tạo Đại học


Căn cứ thời khóa biểu học kỳ I năm học 2020-2021; Căn cứ công văn 3339/TB-ĐHKT ngày 4/11/2020 về lịch thi học kỳ I năm học 2020-2021 (đợt 1) bậc đào tạo Đại học;

Trường Đại học Kinh tế thông báo bổ sung lịch thi các học phần như sau:

TT

Học phần

Mã lớp học phần

Sĩ số

Số TC

Giảng viên dạy

Ngày thi

Phòng thi

1

Luật kinh tế

BSL3050

20

3

TS.Nguyễn Thị Hồng Hạnh; ThS.Nguyễn Thu Trang; GVC.ThS.Đỗ Kim Hoàng

25/12/2020, Ca 4

304 HTM

2

Quản trị rủi ro

FIB2036

80

3

ThS.Nguyễn Quốc Việt (TCNH); TS.Trịnh Thị Phan Lan; ThS.Nguyễn Khánh Tín; ThS.Nguyễn Hải Tùng

25/12/2020, Ca 4

305, 503 HTM

Lưu ý: Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 20 phút, có thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để được vào phòng thi.

Đề nghị Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục và Tổ in sao đề thi cung cấp bổ sung đề thi kết thúc học phần các học phần có lịch thi bổ sung.

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN