Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi kỳ thi phụ (đợt 1) Học kỳ I năm học 2020-2021

Công văn số 4183/ĐHKT-ĐT ngày 29/12/2020 về việc lịch thi kỳ thi phụ (đợt 1) học kỳ I năm học 2020-2021


Căn cứ vào danh sách sinh viên xin hoãn thi học kỳ I năm học 2020-2021 (đợt 1), trường Đại học Kinh tế thông báo :

1. Lịch thi kỳ thi phụ các học phần: ngày thi 6,7/01/2021.

2. Danh sách sinh viên được phép thi kỳ thi phụ: thời gian, địa điểm theo danh sách kèm theo.

3. Danh sách sinh viên không được phép thi kỳ thi phụ bao gồm: sinh viên giấy tờ không hợp lệ, sinh viên đến muộn giờ thi không có minh chứng.

Đề nghị Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục và Tổ sao in đề cung cấp đề thi, Viện QTKD và các Khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 504 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 0243.754 7506 (524)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

 
Download Công văn tại đây>>> 


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN