Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên nhận học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2017-2018

Công văn số 2485/ĐHKT-CTSV ngày 14/9/2017 về chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2017-2018 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN.


>>> Xem chi tiết tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN