Trang Đào tạo đại học
 
Trao học bổng tài năng Thakral - In Sewa lần thứ 4 cho sinh viên giai đoạn 2012-2016

Công văn số 2467/QĐ-ĐHKT ngày 13/09/2017 về việc trao học bổng tài năng Thakral - In Sewa lần thứ tư cho sinh viên Chương trình nhiệm vụ chiến lược giai đoạn 2012-2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


>>> Chi tiết xem tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN