Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách học viên nhận học bổng Toshiba

Công văn số 2330/ĐHKT-CTSV ngày 29/08/2017 về việc xét chọn học viên nhận học bổng Toshiba năm học 2017-2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


>>> Xem chi tiết tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN