Trang Đào tạo đại học
 
Xét chọn sinh viên nhận học bổng Lotte Học kỳ 1 năm học 2017-2018

Công văn số 2139/ĐHKT-CTSV ngày 11/8/2017 về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng Lotte Học kỳ 1 năm học 2017-2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


>>> Xem chi tiết tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN