Trang Đào tạo đại học
 
Quyết định về việc cấp học bổng KKHT học kỳ II năm học 2013-2014

Quyết định số 4654/QĐ-ĐHKT ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường ĐHKT - ĐHQGHN.


Hiệu trưởng Trường ĐHKT - ĐHQGH quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2013 - 2014 cho sinh viên hệ Chính quy (có danh sách kèm theo).
>> Xem quyết định đầy đủ tại đây
>> Xem danh sách được cấp học bổngtại đây

Trường ĐHKT - ĐHQGHN