Trang Đào tạo đại học
 
Xét chọn sinh viên nhận học bổng Toshiba năm học 2017-2018

Công văn số 2137/ĐHKT-CTSV ngày 11/8/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc xét chọn học viên nhận học bổng Toshiba năm học 2017-2018.


>>> Chi tiết xem tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN