Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên nhận học bổng Lotte Học kỳ I năm học 2017-2018

Công văn số 2261/CTSV-ĐHKT ngày 22/08/2017 về việc sinh viên nhận học bổng Lotte học kỳ I năm học 2017-2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


>>> Xem chi tiết tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN