Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2017-2018

Công văn số 2370/ĐHKT-CTSV ngày 01/09/2017 về chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2017-2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


>>> Xem chi tiết tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN