Trang Đào tạo đại học
 
Trao học bổng tài năng Thakral - In Sewa cho sinh viên giai đoạn 2016-2018

Công văn số 2468/QĐ-ĐHKT ngày 13/9/2017 về việc trao học bổng tài năng Thakral - In Sewa lần thứ nhất cho sinh viên nhận học bổng giai đoạn 2016-2018 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN.


>>> Xem chi tiết tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN