Trang Đào tạo sau đại học
 
Danh sách học viên dự kiến xét học vụ học kỳ I năm học 2020-2021

Công văn số 2800/ĐHKT-ĐT ngày 23/09/2020 về việc danh sách học viên dự kiến xét học vụ học kỳ I năm học 2020-2021


Căn cứ Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc Gia Hà Nội; Căn cứ kết quả học tập của học viên;

Nhà trường lập danh sách sinh viên hệ chính quy, hệ chính quy - chương trình đào tạo bằng kép dự kiến xét học vụ học kỳ I năm học 2020-2021:

1. DSHV cảnh báo học vụ (danh sách kèm theo)

2. DSHV bị buộc thôi học từ học kỳ I năm học 2020-2021 do tự ý nghỉ học 2 kỳ liên tiếp (danh sách kèm theo)

Nhà trường nhận đơn thắc mắc của học viên tại Phòng Đào tạo - Phòng 401 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội ngày 25/9/2020. Sau thời hạn nêu trên, hội đồng xét học vụ của nhà trường sẽ họp và ra quyết định cuối cùng.

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho học viên có tên trong danh sách được biết và thực hiện ./.

 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN