Trang Đào tạo sau đại học
 
Các lớp Thạc sĩ học online từ ngày 01/08/2020

Thông báo số 2058/TB-ĐHKT ngày 31/07/2020 về việc các lớp Thạc sĩ học online từ ngày 01/08/2020


Căn cứ Công văn số 2189/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 30/07/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19;

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới toàn thể giảng viên giảng dạy bậc Thạc sĩ, học viên triển khai giảng dạy online trên Microsoft Teams từ ngày 01/08/2020 đến hết học kỳ I, năm học 2020-2021 (Bao gồm học phần Triết học của khóa QH-2020-E trúng tuyển đợt 1).

c Khoa, Viện thông báo cho giảng viên, học viên biết và thực hiện thông báo này./.

 
Download Thông báo tại đây>>>

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN