Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông báo thu nộp học phí đối với học viên cao học phải nộp học phí gia hạn

Thông báo số 3707/TB-ĐHKT ngày 6/12/2019 của Trường Đại học Kinh tế về việc thu nộp học phí đối với các học viên cao học phải nộp học phí gia hạn


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo về việc thu nộp học phí đối với các học viên cao học phải nộp học phí gia hạn, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp: Học viên cao học khóa QH-2016-E (trúng tuyển đợt 2) đóng học phí gia hạn lần 2,3; QH-2017-E (trúng tuyển đợt 2) phải nộp học phí gia hạn lần 1 (có danh sách kèm theo tại đây);

2. Mức thu nộp học phí gia hạn: 6.675.000 đ/Học viên.

3. Thời gian thu: từ ngày thông báo đến hết ngày 16/12/2019

4. Hình thức nộp học phí:

- Học viên trả học phí vào tài khoản của trường tại ngân hàng VCB theo nội dung:

* Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

* Số tài khoản: 0491 00000 3289 tại VIETCOMBANK Thăng Long

* Nội dung nộp tiền: HV[Mã…]/[Hoten ...]/[ngày sinh …]/[lớp, ngành …]/,học phí gia hạn lần ...

VD: HV16057000NGUYENVANA01011965K25QTKDNOP HP GIA HAN LAN 1

5. Chứng từ thu: Học viên nhận biên lai thu học phí theo lớp, lớp trưởng lập danh sách các học viên gửi Phòng Kế hoạch Tài chính sau khi kết thúc đợt thu và nhận biên lai phát cho các học viên.

6. Thời gian quyết toán đợt thu: Kết thúc đợt thu, phòng Kế hoạch Tài chính sẽ rà soát, thông báo và gửi danh sách học viên chưa hoàn thành nộp học phí (nếu có) theo thông báo này tới Phòng Đào tạo.

>>> Xem và tải thông báo tại đây 

Trường Đại học Kinh tế