Trang Đào tạo sau đại học
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Trần Việt Dũng

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức chấm luận án cho nghiên cứu sinh Trần Việt Dũng, sinh ngày 31/08/1975 tại Hà Nội.


Đề tài: Quản trị thương hiệu đại học: Nghiên cứu tình huống Đại học Quốc gia Hà Nội

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Mã số: 9340101.01

Thời gian: 14h30 ngày 31/08/2020 (Thứ 2)

Địa điểm: Phòng 801, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN