Trang Đào tạo sau đại học
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Linh

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức chấm luận án cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Linh, sinh ngày 03/02/1986 tại Thái Bình.


Đề tài: Thị trường hóa chi trả dịch vụ môi trường ở Việt Nam

Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị

Mã số: 9310102.01

Thời gian: 9h00 ngày 25/08/2020 (Thứ 3)

Địa điểm: Phòng 801, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN