Trang Đào tạo sau đại học
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Phí Mạnh Phong

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức chấm luận án cho nghiên cứu sinh Phí Mạnh Phong, sinh ngày 12/01/1978, tại Hà Nội.


Đề tài: Bảo hiểm y tế cho người cao tuổi ở Việt Nam

Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị

Mã số: 9 31 01 02

Thời gian: 9h00 ngày 16/06/2019 (Chủ nhật)

Địa điểm: Phòng 801, nhà E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 
Kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN