Trang Đào tạo sau đại học
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Lương Ngọc Minh

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức chấm luận án cho nghiên cứu sinh Lương Ngọc Minh, sinh ngày 15/07/1972 tại Thái Bình.


Đề tài: Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến tinh thần khởi nghiệp của sinh viên trên địa bàn Hà Nội

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Mã số: 9 34 01 01

Thời gian: 8h30 ngày 29/03/2019 (Thứ 6)

Địa điểm: Phòng 801, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 
Kính mời quý vị quan tâm đến dự.
 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN