Trang Đào tạo sau đại học
 
Nghỉ học để tổ chức thi tuyển sinh sau đại học đợt 01 năm 2019, nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2019

Thông báo số 904/TB-ĐHKT ngày 11 tháng 04 năm 2019 của Trường Đại học Kinh tế về việc nghỉ học để tổ chức thi tuyển sinh sau đại học đợt 01 năm 2019, nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2019 dành cho hệ sau đại học


Căn cứ Thông báo số 278/TB-ĐHKT ngày 18/01/2019 của Trường Đại học Kinh tế về tuyển sinh sau đại học đợt 01 năm 2019,

Căn cứ Thông báo số 877/TB-ĐHKT ngày 08/04/2019 của Trường Đại học Kinh tế về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ Lễ Chiến Thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2019

Trường Đại học Kinh tế thông báo tới học viên lịch nghỉ cụ thể như sau:

1. Học viên nghỉ học ngày 20/4 và 21/4/2019 để Trường Đại học Kinh tế tổ chức thi tuyển sinh sau đại học đợt 01 năm 2019.

2. Học viên nghỉ học ngày 27/4 và 28/4/2019 theo lịch nghỉ Lễ Chiến thắng (30/4) và Quốc tế lao động (1/5).

3. Học viên tham gia học các lớp Tiếng Anh cơ bản ngày 15/4 (thứ Hai) và 29/4 (thứ Hai) nghỉ học theo lịch nghỉ bù. 

Học viên bắt đầu đi học lại từ ngày 04/5/2019. Các học phần có lịch học vào các ngày 20/4, 21/4, 27/4, 28/4 sẽ học bù vào tuần tiếp theo.

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho giảng viên, học viên biết và thực hiện./.

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN