Trang Đào tạo sau đại học
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Trọng Nghĩa

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức chấm luận án cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trọng Nghĩa, sinh ngày 09/09/1975, tại Hà Nội.


Đề tài: Nợ công bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi ý đối với Việt Nam

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế

Mã số: 9 31 01 06

Thời gian: 9h00 ngày 21/06/2019 (Thứ 6)

Địa điểm: Phòng 801, nhà E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN