Trang Đào tạo sau đại học
 
Danh sách các cơ sở cấp chứng chỉ Ngoại ngữ theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam

Công văn số 1593/ĐHQGHN-ĐT ngày 24 tháng 05 năm 2019 v/v Danh sách các cơ sở cấp chứng chỉ Ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam


Căn cứ công văn số 538/QLCL-QLVBCC ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (kèm theo công văn này), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đồng ý cho phép các đơn vị sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được cấp từ sau ngày 15 tháng 5 năm 2019 của các cơ sở dưới dây trong công tác tuyển sinh, đào tạo đại học và sau đại học tại ĐHQGHN:
 
STTTÊN ĐƠN VỊ
1 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
2
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
3 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
4 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
5 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
6 Trường Đại học Hà Nội
7 Đại học Thái Nguyên
8 Trường Đại học Cần Thơ
ĐHQGHN thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.
 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN