Trang Đào tạo sau đại học
 
Lịch thi kỳ thi phụ, học kỳ I năm học 2019-2020 bậc đào tạo Thạc sĩ

Thông báo số 311/TB-ĐHKT ngày 20/02/2020 về việc Lịch thi kỳ thi phụ, học kỳ I năm học 2019-2020 bậc đào tạo Thạc sĩ


Căn cứ vào danh sách học viên xin hoãn thi học kỳ I năm học 2019-2020, trường Đại học Kinh tế thông báo lịch thi kỳ phụ cho học viên xin hoãn thi (có danh sách kèm theo).

Thời gian, địa điểm: cụ thể theo danh sách đính kèm.

 
Chi tiết liên hệ:

Ms Châu - Phòng Đào tạo, Phòng 401 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 024.3754.7506 (524)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN