Trang Đào tạo sau đại học
 
Phiếu nhập điểm và danh sách điểm danh bậc Thạc sĩ học kỳ II, năm học 2020-2021

Căn cứ Thông báo số 312/TB-ĐHKT ngày 29/01/2021 về việc Thời khóa biểu bậc Thạc sĩ học kỳ II, năm học 2020-2021


Phòng Đào tạo đăng tải danh sách Phiếu nhập điểm thành phần hệ thạc sĩ của các lớp học phần được tổ chức trong học kỳ II năm học 2020-2021.
Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho giảng viên download Phiếu nhập điểm thành phần theo địa chỉ: http://ueb.edu.vn, mục: Sau Đại học > Phiếu nhập điểm.
Đề nghị các khoa/viện thông báo cho giảng viên và học viên biết và thực hiện.
Chi tiết liên hệ:
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Địa chỉ: Phòng 401 nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.3754 7506 (514)
Download:
+ Phiếu nhập điểm khóa QH-2019-E
+ Phiếu nhập điểm khóa QH-2020-E

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN