Trang Giới thiệu chung
 
Lê Thanh Hương1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

LÊ THANH HƯƠNG

Năm sinh:

1991

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Học vị:

Thạc sĩ

Học hàm:

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

lethanhhuong@vnu.edu.vn, leh.vivianle@gmail.com

Điện thoại:

+84-94-236-9699

Địa chỉ CQ:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo: (theo thứ tự từ cũ đến mới nhất)

  • 2016 – 2018:Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Halmstad, Thuỵ Điển
  • 2009 - 2013:Cử nhân Quản trị Kinh doanh bằng Tiếng Anh, Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam

 

3. Quá trình công tác: (theo thứ tự từ mới đến cũ nhất)

  • 2021 – nay: Giảng viên bộ môn Marketing, Viện QTKD, Trường ĐHKT - ĐHQGHN
  • 2018 – 2020: Sales & Marketing, Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP

 

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

  • Marketing
  • Quản trị chiến lược
  • Kinh doanh quốc tế

5. Công trình đã công bố:

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

5.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

1. Investigation on the Customer Journey of Music Festival Attendees in Sweden, International Journal of Scientific and Engineering Research (IJSER): Volume 12, Issue 3, March 2021 Edition. ISSN 2229-5518 (Online). Link: https://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?Investigation-on-The-Customer-Journey-of-Music-Festival-Attendees-in-Sweden.pdf

5.3. Các đề tài nghiên cứu khoa học (theo cấp: nhà nước, ĐHQGHN/Bộ, Trường…):

6. Những thông tin khác về hoạt động NCKH:

7. Giải thưởng về khoa học công nghệ:


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN