Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Đức Bảo1. Thông tin cá nhân

Họ và tên:

Nguyễn Đức Bảo 

Năm sinh:

1992      

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:

Tiến sĩ    

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh, Tiếng Pháp       

Email:

baond@vnu.edu.vn            

Điện thoại:

(84-24) 3754.7506 

Địa chỉ cơ quan:

Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo

 • 2019: Tiến sĩ, Chuyên ngành Kinh tế, Đại học Bordeaux, Cộng hòa Pháp
 • 2015: Thạc sĩ, Chuyên ngành Kinh tế - Tài chính quốc tế, Đại học Bordeaux, Cộng hòa Pháp
 • 2014: Cử nhân, Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại Thương Hà Nội

3. Quá trình công tác

 • 8/2020-nay: Giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội
 • 2/2020-7/2020: Tư vấn nghiên cứu dự án giữa FAO (Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Thế giới) và IFPRI (Viện Nghiên cứu Chính sách Thực phẩm Quốc tế), Bangkok, Thái Lan
 • 9/2017-8/2020: Giảng viên - Nghiên cứu viên Viện Kinh tế Ứng dụng (GREThA), Đại học Bordeaux, Cộng hòa Pháp
 • 3/2013-7/2013: Cộng tác viên nghiên cứu Viện Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính

 • Kinh tế - Tài chính quốc tế
 • Thương mại quốc tế
 • Quản lý kinh tế
 • Kinh tế nông nghiệp
 • Kinh tế chính trị
 • Kinh tế phát triển

5. Công trình đã công bố

5.1. Các bài viết đã công bố

 1. Duc Bao Nguyen, Anne-Gaël Vaubourg (2020), “Financial Development, Trade Agreements and International Trade”, The World Economy (forthcoming).
 2. Duc Bao Nguyen (2019), “A New Examination of the Impacts of Regional Trade Agreements on International Trade Patterns”, Journal of Economic Integration 34(2), pp. 236-279.
 3. Duc Bao Nguyen (2019), “Implementation Period of Trade Liberalization and Economic Development: Do They Matter to Regional Trade Agreements?”, ETSG Conference Florence 2017.
 4. Antoine Bouët, Duc Bao Nguyen (2019), “Why Is African Trade so Limited?”, 7th GREThA-DIAL Economics Development Workshop (Bordeaux).

5.2. Các đề tài nghiên cứu khoa học

 1. Dự án nghiên cứu về “Hàng rào phi thuế quan trong mặt hàng nông sản của khu vực ASEAN” hợp tác giữa FAO (Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Thế giới) và IFPRI (Viện Nghiên cứu Chính sách Thực phẩm Quốc tế), 2020.