Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình học bổng GE năm học 2012 cho sinh viên năm thứ nhất

Công văn số 159 /ĐHKT-CTSV ngày 10/02/2012 của Trường ĐHKT - ĐHQGHNThực hiện công văn 480/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 06/02/2012 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc triển khai Chương trình học bổng GE Foundation Scholar-Leadersnăm 2012 cho sinh viên năm thứ nhất đang học các ngành kinh tế/quản trị, kỹ thuật hoặc khoa học tự nhiên.
Thông tin chi tiết xin xem văn bản đính kèm công văn này và tham khảo tại website: http://www.iie.org/hanoi hoặc http://www.scholarshipandmore.org.
Sinh viên có nhu cầu tham gia chương trình học bổng GE năm 2012 nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp hoặc qua bưu điện theo địa chỉ sau:
 
Chương trình học bổng
GE Foundation Scholar-Leaders
Viện Giáo dục Quốc tế (IIE)
Số 298 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội
 
Thời hạn nộp hồ sơ: chậm nhất là ngày 30 tháng 4 năm 2012.
Đề nghị các Khoa thông báo đến tất cả sinh viên năm thứ nhất, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho những sinh viên có nguyện vọng và đủ điều kiện tham gia chương trình học bổng để làm hồ sơ, thủ tục đăng ký theo các quy định nêu trong thông báo./.

>> Công văn số 159 /ĐHKT-CTSV

Trường ĐHKT - ĐHQGHN