Trang Đào tạo đại học
 
Về việc đăng ký học các môn lý luận chính trị và Lôgic học học kỳ II năm học 2011 - 2012

Thông báo số 2763/TB-ĐHKT ngày 29/12/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Căn cứ vào công văn số 322/ĐT-TCT ngày 27/12/2011 của Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên Lý luận chính trị - ĐHQGHN về việc đăng ký học các môn lý luận chính trị và Lôgic học học kỳ II năm học 2011-2012, Trường ĐH Kinh tế thông báo hướng dẫn đăng ký, chi tiết theo công văn đính kèm.

>> Thông báo số 2763/TB-ĐHKT.



Trường ĐHKT - ĐHQGHN