Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp QH-2011-E Kinh tế Phát triển liên kết

Thông báo số 1825/TB-ĐHKT ngày 22/9/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Áp dụng từ ngày 23/9/2011 đến ngày 31/12/2011.
           
Căn cứ lịch trình đào tạo của năm học 2011-2012, Trường ĐH Kinh tế thông báo thời khoá biểu học kỳ I năm học 2011-2012 của lớp QH-2011-E KTPT-LK,     Chương trình đào tạo bằng kép liên kết với Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN như sau:
            TT
Môn học
Mã môn học
Số TC
Mã lớp môn học
Thứ
Buổi
Tiết
Thời gian bắt đầu
Giảng đường *
Họ và tên giảng viên
ĐT liên hệ
1
Kỹ năng giao tiếp
BSA1050
2
BSA1050-TN
Sáu
Chiều
9-10
23/9/2011
P.102 nhà T4
ThS. Trương Thị Hương
0983534342
2
Lịch sử các học thuyết kinh tế
PEC1050
3
PEC1050-TN
Chủ nhật
Sáng
1-3
25/9/2011
P.102 nhà T4
ThS. Phạm Văn Chiến
0912484575
3
Nhà nước và pháp luật đại cương
THL1057
2
THL1057-TN
Chủ nhật
Sáng
4-5
25/9/2011
P.102 nhà T4
TS. Vũ Quang
0975731404
4
Kinh tế vi mô
INE1050
3
INE1050-TN
Chủ nhật
Chiều
6-8
25/9/2011
P.102 nhà T4
TS.GVC. Tạ Đức Khánh
0913000931
5
Kỹ năng làm việc theo nhóm
BSA1054
2
BSA1054-TN
Chủ nhật
Chiều
9-10
25/9/2011
P.102 nhà T4
ThS. Phạm Thị Hải Yến
0982065984
     
 * Địa điểm: Khu giảng đường của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN

Lưu ý : giảng viên các lớp môn học vào ngày chủ nhật thống nhất với sinh viên bố trí học thêm một buổi cho đủ số giờ tín chỉ (15 buổi) theo quy định trong đề cương môn học.

Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN, Phòng 305 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.    

Điện thoại: 3.754 7506 (305, 315) Email: double.degrees@gmail.com

Thông tin chi tiết và tải các mẫu phiếu  tại Website: http://www.ueb.edu.vn.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN