Trang Đào tạo đại học
 
Về việc các lớp hệ chính quy nghỉ học để dự lễ khai giảng và phục vụ thi tuyển sinh sau đại học

Thông báo số 1714/TB-ĐHKT ngày 12/09/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Căn cứ lịch trình đào tạo và thời khoá biểu học kỳ I năm học 2011-2012 các lớp cử nhân hệ chính quy của Trường ĐH Kinh tế; căn cứ kế hoạch thi tuyển sinh hệ đào tạo sau đại học đợt 2 năm 2011, Trường ĐH Kinh tế thông báo kế hoạch nghỉ học của một số lớp học vào ngày 15, 17 và 18/9/2011 như sau:

1. Toàn bộ các lớp Khoá QH-2011-E hệ chính quy nghỉ học buổi sáng ngày 15/9/2011 (sáng thứ năm) để dự lễ khai giảng năm học 2011-2012 của Trường.

2. Các lớp môn học có lịch học vào ngày 17/9/2011 và 18/9/2011 (cả ngày thứ bảy và chủ nhật) tại giảng đường NTC nghỉ học để Nhà trường tổ chức thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2011.

Các lớp Khoá QH-2011-E hệ chính quy học theo lịch dạy bù đã thông báo tại thời khoá biểu của từng lớp (Thông báo số 1575/TB-ĐHKT).

Giảng viên và ban cán sự các lớp môn học còn lại có kế hoạch bố trí dạy bù trong thời gian sớm nhất và thông báo với Phòng Đào tạo (BP trực giảng đường) để bố trí phòng học.

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên và giảng viên biết để thực hiện.

Chi tiết liên hệ: 

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Phòng 305 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04)3.754 7506 (máy lẻ 305, 315)

>> Thông báo số 1714/TB-ĐHKT


Trường ĐHKT - ĐHQGHN