Trang Đào tạo đại học
 
Về việc đăng ký học thực hành tin học cơ sở học kỳ 1 năm 2011 - 2012

Thông báo số 1611/TB-ĐHKT ngày 30/08/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Căn cứ vào lịch giảng dạy của Trung tâm Máy tính - Đại học Công nghệ. Trường Đại học Kinh tế công bố lịc học thực hành môn Tin học như sau:

>> Sinh viên xem thông báo đính kèm.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN