Trang Đào tạo đại học
 
Kế hoạch tập huấn “Hướng dẫn tra cứu tư liệu và các thông tin về đào tạo cho sinh viên khóa QH-2011-E”

Từ ngày 7/9 đến ngày 10/9/2011, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN sẽ tổ chức tập huấn tra cứu tư liệu và các thông tin về đào tạo cho sinh viên khóa QH-2011-E. Kế hoạch cụ thể như sau:


I. Thời gian:    Ngày 7/9,  8/9, 9/9 và  10/9/2011

II. Địa điểm:  Phòng đọc tầng 5 nhà C1 Trung tâm Thông tin Thư viện - ĐHQGHN. Số 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

III. Thành phần:

-  Báo cáo viên:

Trung tâm thông tin Thư viện - ĐHQGHN

Phòng Đào tạo Trường ĐHKT - ĐHQGHN

- Thành phần tham gia tập huấn
  • Sinh viên khoá QH-2011-E

- Sinh viên ngành QTKD: Chiều 7/9/2011

- Sinh viên ngành Kinh tế, Kinh tế phát triển:  Chiều 8/9/2011

- Sinh viên ngành Kinh tế quốc tế:  Sáng 9/9/2011

- Sinh viên ngành Tài chính - NH, Kế toán:  Chiều 9/9/2011

- Sinh viên bằng kép Tài chính - Ngân hàng:  Sáng 10/9/2011

- Sinh viên bằng kép ngành Kinh tế đối ngoại:  Chiều 10/9/2011
  • Trợ lý đào tạo các khoa, điều phối viên chương trình chất lượng cao, hệ đạt trình độ quốc tế
  • Chuyên viên Phòng Đào tạo.
IV. Chương trình:
Thời gian
Nội dung
8h30-9h30
14h00-15h00

Hướng dẫn tra cứu tài liệu tại Trung tâm thông tin Thư viện ĐHQGHN

9hh30-10h30
15h00-16h00

Hướng dẫn tra cứu tài liệu tại Phòng Tư liệu Trường ĐHKT

10h30-11h30
16h00-17h00

Hướng dẫn tra cứu chương trình đào tạo, đề cương môn học, các qui chế, qui định, thông báo trên Website của Trường ĐHKT


Trường ĐHKT - ĐHQGHN