Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo điểm các môn lý luận chính trị

Thông báo số 1304/ĐHKT-ĐTĐH ngày 28/7/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHNCăn cứ vào kết quả học tập của Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Giảng viên Lý luận chính trị gửi cho trường Đại học Kinh tế; Phòng Đào tạo thông báo kết quả học tập của các môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Logic học đại cương, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam học kỳ II năm học 2010-2011theo file đính kèm.

Sinh viên có thể xem điểm trên Portal sinh viên của trường.

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
Phòng 305 Nhà E4, Số 144 đường  Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 3.754 7506 (325)
>> Chi tiết xem tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN