Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo điểm GDQP-AN, GDTC năm học 2010-2011

Công văn số 1348/ ĐHKT-ĐTĐH ngày 01/08/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Căn cứ kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng - an ninh, Giáo dục thể chất; Phòng Đào tạo thông báo điểm GDQP-AN học kỳ II năm học 2010-2011, GDTC học kỳ I và học kỳ II năm học 2010-2011 (Xem: file đính kèm).
Lưu ý:
  • Những sinh viên chưa qua GDQP-AN có thể đến đăng ký học lại tại Trung tâm GDQP - phòng 311 nhà A - ĐH Khoa học XH&NV - số 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội.
  • Những sinh viên chưa qua GDTC có thể đến đăng ký học lại tại Trung tâm Giáo dục Thể chất- phòng 207 nhà A - Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN