Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo về việc cấp Thẻ sinh viên

Thông báo số 1379 /TB-CTSV ngày 3/8/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức cấp Thẻ sinh viên cho sinh viên hệ chính quy - Chương trình liên kết đào tạo bằng kép với Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN, cụ thể như sau:

1.  Đối tượng: sinh viên Khoá QH-2009-E, QH-2010-E hệ chính quy - Chương trình liên kết đào tạo bằng kép với Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN năm 2011.

2. Hồ sơ xin cấp Thẻ sinh viên:

  •  Đơn đề nghị cấp Thẻ sinh viên (theo mẫu đính kèm);
  •  02 ảnh 3x4 ghi rõ họ và tên, ngày sinh, lớp (tại Trường ĐH Kinh tế).

3.      Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ: từ 4/8/2011 đến 25/8/2011 tại Khu Giảng đường NTC - Mỹ Đình - Hà Nội.

>> Thông báo số: 1379 /TB-CTSV ngày 03/08/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN.

>> Mẫu đơn làm thẻ SV LK đã tốt nghiệp trường NN.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN