Trang Đào tạo đại học
 
Sinh viên bị loại khỏi lớp môn học do chưa qua môn tiên quyết

Thông báo số 1572 ngày 25/8/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHNCăn cứ thông báo số 1330/TB-ĐHKT ngày 29/07/2011 về việc đăng ký môn học học kỳ I năm học 2011-2012, căn cứ vào khung chương trình đào tạo của các ngành học.

Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên chưa đạt môn tiên quyết của môn học đã đăng ký học kỳ I năm học 2011-2012.

Đối với những sinh viên thuộc danh sách trên, Phòng Đào tạo sẽ tự động loại sinh viên ra khỏi danh sách lớp. Sinh viên có thể xem điểm của môn học quy định là môn tiên quyết của môn đã đăng ký trên Portal sinh viên, nếu có thắc mắc sinh viên làm đơn và liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo ngày 26/8 và ngày 29/8.

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 305 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3754 7506 (máy lẻ: 305)


Trường ĐHKT - ĐHQGHN