Trang Đào tạo đại học
 
Về việc lớp môn học chính thức được tổ chức và lớp môn học bị hủy học kỳ I năm học 2011-2012

Công văn số: 1517/ĐHKT-ĐTĐH ngày 16/08/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Căn cứ thông báo số 1330/TB-ĐHKT ngày 29/07/2011 về việc đăng ký môn học học kỳ I năm học 2011-2012, căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký vào các lớp môn học.

Phòng Đào tạo thông báo danh sách các lớp môn học chính thức được tổ chức và lớp môn học sẽ bị hủy trong học kỳ I năm học 2011-2012 do không đủ số lượng sinh viên đăng ký (phụ lục 1phụ lục 2).

Đối với những sinh viên thuộc lớp môn học bị hủy  phải làm đơn đăng ký lại các lớp môn học (phụ lục 3) và nộp tại phòng 305 nhà E4 Trường Đại học Kinh tế từ ngày 18/8/2011 - 19/08/2011. Sau thời gian trên, nếu sinh viên không đăng ký lại thì coi như sinh viên không tham gia học môn học đó.

Đề nghị các khoa thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN