Trang Đào tạo đại học
 
Lịch giảng dạy Giáo dục quốc phòng an ninh học kỳ I năm học 2011 - 2012

Thông báo số 1624/TB-ĐHKT ngày 31/08/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Căn cứ lịch trình đào tạo và thời khoá biểu học kỳ I năm học 2011-2012 các lớp cử nhân hệ chính quy của Trường ĐH Kinh tế,  Trường ĐH Kinh tế thông báo kế hoạch giảng dạy giáo dục quốc phòng an ninh của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh - ĐHQGHN (TTGDQTAN) dành cho sinh viên hệ chính quy Khoá QH-2011-E, chi tiết như văn bản kèm theo.

Lưu ý: Sinh viên bắt đầu học từ ngày 8/9/2011, vì vậy buổi học vào ngày 5/9/2011 sẽ được TTGDQPAN bố trí học bù vào buổi khác cho đủ số giờ tín chỉ theo quy định.
>> Thông báo số 1624/TB-ĐHKT.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN