Trang Đào tạo đại học
 
Về việc mở thêm lớp môn học hệ chính quy Học kỳ I năm học 2011 - 2012

Thông báo số 1610/TB-ĐHKT ngày 30/08/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Căn cứ lịch trình đào tạo và thời khoá biểu học kỳ I năm học 2011-2012 các lớp cử nhân hệ chính quy của Trường ĐH Kinh tế; căn cứ tình hình thực tế đăng ký các lớp môn học, Trường ĐH Kinh tế thông báo mở thêm các lớp môn học như sau:

1. Thời khoá biểu các lớp môn học được mở thêm: Xem lịch chi tiết kèm theo

2. Đăng ký:

- Sinh viên Khoá QH-2011-E (hệ chính quy Chương trình bằng kép) nộp đơn đăng ký vào ngày nhập học (ngày 1/9/2011)

- Sinh viên các khoá từ QH-2008-E đến QH-2010-E nộp đơn đăng ký (mẫu số 04/ĐT) trong ngày 5/9/2011nhận đơn trả lời từ ngày 7/9/2011 tại Phòng 305 Nhà E4 (Số lượng tuỳ thuộc vào số lượng tối đa còn lại sau khi đã cho sinh viên Khoá QH-2011-E đăng ký).

Chi tiết liên hệ: 

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (Phòng 305 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội).

Điện thoại: (04) 3754 7506 (máy lẻ 305)

Thông tin chi tiết và tải các mẫu đơn tại Website: http://ueb.vnu.edu.vn
>>Thông báo số 1610/TB-ĐHKT


Trường ĐHKT - ĐHQGHN