Trang Đào tạo đại học
 
Kế hoạch tuyển sinh cử nhân bằng kép năm 2011 ngành Luật Kinh doanhKhoa Luật - ĐHQGHN thông báo kế hoạch tuyển sinh cử nhân bằng kép năm 2011 ngành Luật Kinh doanh (Chương trình liên kết với Đại học Kinh tế - ĐHQGHN) như sau:
>> Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN