Trang Đào tạo đại học
 
Thay đổi phòng thi môn Tiếng Anh A1 học kỳ I năm học 2011-2012

Công văn số 32/ĐHKT-ĐTĐH ngày 9/1/2012 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Kính gửi: Các Khoa

Căn cứ số lượng sinh viên tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực Tiếng Anh của trường ĐHNN tổ chức ngày 17/12/2011 được miễn Tiếng Anh A1, phòng Đào tạo thông báo thay đổi lại số lượng phòng thi và bố trí lại sinh viên ở các phòng thi của môn Tiếng Anh A1 như sau:

Mã MH
Môn học
Lịch thi cũ
Lịch thi mới

FLF1101A1

Tiếng Anh A1

12/1/2012 - Ca 1
Phòng thi: 101 -> 107 NTC
12/1/2012 - Ca 1

Phòng thi: 101 -> 105 NTC

Phòng thi cụ thể: Sinh viên xem trên Cổng thông tin ĐHQGHN

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

   Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 305 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3.754 7506 (325)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://ueb.vnu.edu.vn